je kan me wat

Je Kan Me Wat-PDF Download

  • Date:07 May 2020
  • Views:18
  • Downloads:0
  • Pages:45
  • Size:1.26 MB

Share Pdf : Je Kan Me Wat

Download and Preview : Je Kan Me Wat


Report CopyRight/DMCA Form For : Je Kan Me Wat


Description:

module 12 docere delectare movere je kan me wat je kan me wat nt2taalmenu nl module 12 tekeningen

Transcription:

9 10 11 12,13 14 15 16,17 18 19 20,je kan me wat nt2taalmenu nl module 12 1. 21 22 23 24,25 26 27 28,29 30 31 32,33 34 35 36,37 38 39 40. je kan me wat nt2taalmenu nl module 12 2,9 10 11 12. 13 14 15 16,17 18 19 20,je kan me wat nt2taalmenu nl module 12 3. 21 22 23 24,25 26 27 28,29 30 31 32,33 34 35 36,37 38 39 40.
watAmsterdam,nt2taalmenu nl module,educatie ROC 12. van Amsterdam 4,9 10 11 12,13 14 15 16,17 18 19 20. watAmsterdam aeducatie,nt2ta module,l m e n u n l ROC 12. van Amsterdam 5,a Ze wijst de grote driehoek aan,b Ze wijst de grote cirkel aan. c Ze wijst het grote vierkant aan,a Ze doen hun handen omlaag.
b Ze houden hun handen omhoog,c Ze houden hun handen vast. a De dief vraagt Mag ik je geld,b De dief zegt Geef je al je geld. c De dief zegt Uw geld alstublieft,a Je haar is te groot Je moet naar de kapster. b Je haar is te kort Je moet naar de kapper,c Je haar is te lang Je moet naar de kapper. a Hij scheert de snor af,b Hij knipt de snor af,c Hij snijdt de snor af.
watAmsterdam,n t 2 t aeducatie module,a l m e n u n l ROC 12. van Amsterdam 6,a De dief vraagt Wat is dit,b De dief vraagt Wie kan de kluis openmaken. c De dief zegt Maak de kluis open En snel anders,a De kapper zegt En waar koopt u dit. b De kapper zegt Zo klaar Lekker kort,c De kapper vraagt Hoeveel kost dit. a De kassi re koopt shampoo en haarlak,b De kassi re rekent shampoo en haarlak af.
c De kassi re wil shampoo en haarlak,a De kapster knipt zijn haar. b De kapster wast haar haar,c De kapster wast zijn haar. a De vrouw wil krullen,b De vrouw wil lang haar,c De vrouw wil geschoren worden. je kan me wat nt2taalmenu nl module 12 7,a Hij loopt in de rivier. b Hij loopt tegen de rivier,c Hij loopt langs de rivier.
a Hij kan het tillen De koelkast is te zwaar, b Hij kan het niet tillen De koelkast is niet te zwaar. c Hij kan het niet tillen De koelkast is te zwaar,a Hij kan bij zijn voeten Hij kan ze aanraken. b Hij wil bij zijn voeten Hij kan ze niet aanraken. c Hij kan niet bij de voeten Hij kan ze aanraken,a Ze kan niet bij de borden Ze is te klein. b Ze kan wel bij de borden maar ze is wel klein,c Ze kan niet bij de borden Ze is niet klein. a Hij kijkt uit Hij botst tegen de auto op,b Hij kijkt niet uit Hij botst tegen de auto op.
c Hij kijkt niet uit De auto botst de jongen,watAmsterdam aeducatie. nt2ta module,l m e n u n l ROC 12,van Amsterdam 8,Het kleine meisje wijst de grote aan. Ze steken hun handen,De dief zegt Geef je,Je haar is te Je moet naar de kapper. De kapper scheert de van de man af,je kan ROC,watAmsterdam educatie module. nt2taalmenu nl,Amsterdam 9,Maak die kluis,En snel want anders.
Zo Lekker kort,De kassi re de boodschappen af,De kapster het haar van de vrouw. Ze zegt Ik graag een permanent in,je kan ROC,watAmsterdam. n t 2 t a aeducatie,lmenu nl module,Amsterdam 10,Hij langs de rivier. Hij kan de koelkast niet tillen,De koelkast is te,Hij kan bij voeten. Hij kan ze aanraken,Ze kan bij de borden Ze is te klein.
Hij niet uit Hij botst tegen de auto op,van Amsterdam. 2 educatie module,t a a l m e n u n l ROC 12,van Amsterdam 11. 1 Plotseling lopen er dieven een bank,2 Een van de dieven zegt Iedereen. handen omhoog want anders,3 De mensen voor het loket doen. snel hun handen omhoog Ze zijn bang,4 De mensen achter het loket doen.
ook snel hun handen omhoog,5 Een van de dieven loopt naar de kassier. Hij zegt Geef me al het geld,6 De kassier is bang en geeft snel al het. geld aan de dief,7 Ook een kassi re geeft al het geld aan. 8 Een van de dieven zegt,Maak snel deze kluis open of anders. 9 Een van de kassiers maakt de kluis,open Hij is bang en doet wat de dief.
10 De dief pakt het geld uit de kluis,De dieven hebben een goede dag 9 10. van nt2taalmenu nl,Amsterdam module,educatie ROC 12. van Amsterdam 12,KIJK NAAR HET PLAATJE en KIES HET GOEDE WOORD. 1 Ze tekent een b driehoek,c vierkant,2 Handen b omlaag Iedereen. a een baard,3 Deze man heeft b geen snor,c een snor.
4 Hij heeft b lang haar,5 Ze praten met b niemand over de overval. 6 Dat is b alleen 18 euro zegt de,c niet man achter de kassa. a praat met,7 De politie b is boos op de dieven,c arresteert. 8 Kijk hier b boven is de grote driehoek,je kan me wat nt2taalmenu nl module 12 13. LEES EN BEGRIJP,Hij gaat zijn baard eraf scheren,Hij scheert zijn baard eraf.
Hij is zijn baard eraf aan het scheren,Zij gaat de ramen schoonmaken. Zij maakt de ramen schoon,Zij is de ramen aan het schoonmaken. Hij gaat een brief schrijven,Hij schrijft een brief. Hij is een brief aan het schrijven,VUL DE WOORDEN IN. De telefoon gaat De vrouw is aan het koken,Zij praat met iemand.
Zij is met iemand aan het,Ze zegt Ik ga op mijn fiets rijden. Zij rijdt op haar fiets,Zij is op haar fiets aan het. Hij gaat een cirkel knippen,Hij knipt een cirkel,Hij is een cirkel aan het.

Related Books